1400000 1050000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878805

این کتاب ترجمه ی ویرایش 8 نوروآناتومی بالینی اسنل است.. این کتاب دربرگیرنده ی پایه ای ترین نکات علمی نوروآناتومی است که برای حرفه پزشکی ضروری است. در این ویرایش نویسنده ی کتاب تغییر یافته است. مطالب هر فصل مرور و ویرایش شده تا نکات نوروآناتومی به بهترین نحو ارائه شوند. تصاویر قبلی کتاب به روز شده و رنگ بندی آن ها تغییر یافته تا مطالب ارائه شده در هر تصویر گویاتر شوند.تصاویر MRI و میکروگراف های بافت شناسی با کیفیت بالا تهیه شده اند تا اطلاعات بصری دقیق تری ارائه دهند.

نویسنده (ها):

دکتر رضا شیرازی / دکتر ابراهیم اسفندیاری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب کتاب در 678 صفحه به ترتیب زیر نگارش شده است:
__فصل1:مقدمه و سازمان دهی دستگاه عصبی
__فصل2:نوروبیولوژی نورون و نوروگلیا
__فصل3:رشته های عصبی و عصب دهی محیطی
__فصل4:نخاع و راه های صعودی, نزولی و بین قطعه ای
__فصل5:ساقه یمغز
__فصل6:مخچه و ارتباطات آن
__فصل7:مخ
__فصل8:ساختار و مناطق عملکردی قشر مغز
__فصل9:تشکیلات مشبک و دستگاه لیمبیک
__فصل10:هسته های قاعده ای(گانگلیون های قاعده ای)
__فصل11:هسته های اعصاب مغزی
__فصل12:تالاموس
__فصل13:هیپوتالاموس
__فصل14:دستگاه عصبی خودکار
__فصل15:مننژ ها
__فصل16:دستگاه بطنی و مایع مغزی-نخاعی
__فصل17:خونرسانی مغز و نخاع
__فصل18:تکوین دستگاه عصبی