1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649870847

این کتاب مطالبی چون ساختمان ژن، سنتز پروتئین، اختلالات مندلی، ژنتیک سرطان، ژنتیک رفتار و ایمنوژنتیک و تشخیص قبل از تولد را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. مباحث کتاب برای دانشجویان مامایی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری و سایر رشته های پیراپزشکی مناسب است. علم ژنتیک، تحولی عظیم در دنیای کنونی و علوم مختلف ایجاد کرده است. از یکسو با علومی چون بیولوژی سلولی مولکولی، ایمونولوژی، بیوشیمی، ویروس شناسی، میکروب شناسی و... و از طرفی دیگر با علم پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی مرتبط است. اثر پیش رو به خوبی به ارتباط مفاهیم ژنتیک با سایر مفاهیم بالینی پرداخته است.چاپ دوم این کتاب در سال 1399 منتشر شده و دارای جلد شومیز و قطع وزیری است.

نویسنده (ها):

نقوی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها


مباحث کتاب در 200 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:سلول
__فصل2: دی اِن اِی و اسید های نوکلئیک
__فصل3:کروموزوم
__فصل4:سیکل(چرخه)سلولی
__فصل5:موتاسیون
__فصل6:توارث مندلی
__فصل7:بیماری های خونی
__فصل8:هموگلوبینوپاتی ها
__فصل9:رده بندی خطاهای مادرزادی متابولیسم
__فصل10:فارماکوژنتیک
__فصل11:بیماری های ژنتیکی سیستم ایمنی
__فصل12:ایمنوژنتیک
__فصل13:سندرم های کروموزوم اتوزومی
__فصل 14:اختلالات کروموزوم های جنسی
__فصل15:سندرمXشکننده
__فصل16:ژنتیک و سرطان
__فصل17:برخی نئوپلازی ها و اختلالات کروموزومی
__فصل18:وراثت چندعاملی
__فصل19:مشاوره ژنتیک
__فصل20:درمان بیماری های ژنتیکی
__فصل21:روش های انتقال ژن
__فصل22:تشخیص قبل از تولد
__فصل23:تراتوژنز
__فصل24:اپی ژنتیک