1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872865

کتاب پیش رو ترجمه ی ژنتیک پزشکی تامپسون2016 است که یکی از مشهورترین و کاربردی ترین کتاب هایی است که برای آموزش مبانی ژنتیک در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.این کتاب در بسیاری از کشور ها به عنوان یکی از منابع درسی در واحد های دانشگاهی و همچنین آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکترای ژنتیک انسانی و پزشکی استفاده می شود. این اثر در 19 فصل به مرور مطالب پرداخته و سپس 48 مورد بالینی که اصول ژنتیکی را نشان می دهند, بررسی کرده است. در آخر هر فصل مسائلی قرار داده شده که در انتهای کتاب پاسخ آن مسائل و اطلس رنگی پیوست شده است.

نویسنده (ها):

با مقدمه و تحت نظارت:دکتر سید محمد اکرمی/ترجمه: علی آهنی/محمد خلج کندری/زینب شیروانی فارسانی/مینا ظفر پیران/ویراستار:دکتر زینب شیروانی فارسانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب در 704 صفحه به ترتیب دارای فصول زیر است:
__فصل1:مقدمه
__فصل2:مقدمه ای بر ژنوم انسان
__فصل3:ژنوم انسان:ساختار و عملکرد ژن ها
__فصل4:گوناگونی ژنتیک انسان:جهش و پلی مورفیسم
__فصل5:اصول سیتوژنتیک بالینی و آنالیز ژنوم
__فصل6:اساس کروموزومی و ژنومی بیماری:ناهنجاری کروموزوم های اتوزوم و کروموزوم های جنسی
__فصل7:الگو های توارث تک ژنی
__فصل8:توارث پیچیده ی ناهنجاری های چند عاملی شایع
__فصل9:تنوع ژنتیکی در جمعیت ها
__فصل10:شناسایی اساس ژنتیکی برای بیماری انسانی
__فصل11:اساس مولکولی بیماری ژنتیکی:اصول کلی و درس هایی از هموگلوبینوپاتی ها
__فصل12:اساس مولکولی, بیوشیمیایی و سلولی بیماری های ژنتیکی
__فصل13:درمان بیماری های ژنتیکی
__فصل14:ژنتیک تکوینی و نقایص بدو تولد
__فصل15:ژنتیک و ژنومیک سرطان
__فصل16:مشاوره ژنتیک و برآورد خطر
__فصل17:غربالگری و تشخیص پیش از تولد
__فصل18:کاربرد ژنومیکس در پزشکی/پزشکی شخصی
__فصل19:مسائل اخلاقی در ژنتیک و ژنومیکس