850000 722000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786006391403

محتوای کتاب پیش رو مطابق با دستاورد های علمی جدید گردآوری شده است.در سال های اخیر علم بهداشت حرفه ای در کشور رشد چشم گیری داشته و خلائی که تا یکی دو دهه پیش در این زمینه وجود داشت تا حدودی پر شده است.با این وجود همچنان فقدان یک کتاب جامع بهداشت شغلی که بتواند نیاز دانشجویان و متخصصان را مرتفع سازد احساس می شد.با چنین رویکردی نگارندگان بر آن شدند که در ساختار کتاب تغییرات اساسی ایجاد نمایند و به سوی تبدیل آن به یک کتاب مرجع گام بردارند.در این کتاب سعی شده تا علاوه بر پربار کردن متون پیشین،مباحث مهم جدید نیز مطرح و عرضه شود.در این کتاب فصول و مباحث تازه ای همچون تهویه صنعتی،ارزیابی ریسک،حفاظت تنفسی،فن آوری نانو،کار زنان و بهداشت حرفه ای در برخی مشاغل خاص به کتاب اضافه شده است.

نویسنده (ها):

علیرضا چوبینه

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای 644 صفحه است و فصل های آن شامل عناوین زیر است:
فصل اول: مبانی
فصل دوم: صدا و ارتعاش
فصل سوم: شرایط جو محیط کار
فصل چهارم: روشنایی در محیط کار
فصل پنجم: پرتوها
فصل ششم: فشار هوا
فصل هفتم: روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار
فصل هشتم: سم شناسی شغلی
فصل نهم:کنترل عوامل شیمیایی در بهداشت حرفه ای
فصل دهم:عوامل بیولوژیک زیان آور در محیط کار
فصل یازدهم: ارگونومی
فصل دوازدهم: کلیات ایمنی و ارزیابی ریسک
فصل سیزدهم: حفاظت تنفسی
فصل چهاردهم: فن آوری نانو و بهداشت حرفه ای
فصل پانزدهم: کار زنان از دیدگاه بداشت حرفه ای
فصل شانزدهم: تشکیلات بهداشت حرفه ای و سازمان های تدوین استاندارد
فصل هفدهم: بهداشت حرفه ای در برخی مشاغل خاص