3800000 3040000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222731199

اثر پیش رو «QR خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021» با نویسندگی "دکتر محمد کرامتی پور/دکتر جواد محمدنژاد/دکتر حسین نعمتی/دکتر امیررضا جوانمرد مرنی" می‌باشد که در سال 1401 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.این کتاب یکی از رفرنس های معتبر در زمینه بیولوژی در جهان است و به عنوان رفرنس اصلی در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های مربوطه از سوی وزارت بعداشت معرفی شده است.با توجه به حجم زیاد کتاب اصلی لودیش، بر آن شدیم تا برای جلوگیری از اطلاف وقت و حذف مواردی که دارای اهمیت کمتری هستند اثری تدوین کنیم که در سریع ترین زمان چکیده مطلوبی از کتاب را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.کتاب دارای قطع وزیری و جلد شومیز(نرم) است.

نویسنده (ها):

دکتر محمد کرامتی پور/دکتر جواد محمدنژاد/دکتر حسین نعمتی/دکتر امیررضا جوانمرد مرنی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر پیش رو دارای 510 صفحه تمام رنگ است و فهرست آن پوشش دهنده عناوین زیر می‌باشد:
فصل اول_ تکامل: مولکول ها، ژن ها، سلول ها و ارگانیسم
فصل دوم_ ساختارهای شیمیایی
فصل سوم_ ساختار و عملکرد پروتئین ها
فصل چهارم_ کشت و مشاهده سلول ها
فصل پنجم_ مکانیسم های اساسی ژنتیک مولکولی
فصل ششم_ تکنیک های ژنتیک مولکولی
فصل هفتم_ ژن ها، کروماتین و کروموزوم ها
فصل هشتم_ کنترل بیان ژن در سطح رونویسی
فصل نهم_ کنترل ژن پس از رونویسی
فصل دهم: غشاهای زیستی
فصل یازدهم_ انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشا
فصل دوازدهم_ انرژی سلولی
فصل سیزدهم_ حرکت پروتئین ها به غشاها و اندامک ها
فصل چهاردهم_ نقل و انتقال وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز
فصل پانزدهم_ گیرنده ها، هورمون ها و پیام رسانی سلولی
فصل شانزدهم_ مسیر های پیام رسانی که بیان ژن را کنترل می‌کنند
فصل هفدهم_ سازمان یابی و حرکت سلولی I : ریز رشته ها
فصل هجدهم_ سازمان یابی و حرکت سلولی II : میکروتوبول ها و رشته های حد واسط
فصل نوزدهم_ چرخه سلولی یوکاریوتی
فصل بیستم_ یکپارچگی سلول ها در قالب بافت ها
فصل بیست و یکم_ پاسخ به محیط سلولی
فصل بیست و دوم_ سلول های بنیادی، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی
فصل بیست و سوم_ سلول های سیستم عصبی
فصل بیست و چهارم_ ایمونولوژی
فصل بیست و پنجم_ سرطان