1800000 900000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789651116919

کتاب پیش رو نسخه ی ترجمه شده و خلاصه شده (310 صفحه) ویراست هشتم کتاب ایمونولوژی ابوالعباس است. کتاب حاضر برای دانشجویان پزشکی، داروسازی، کلیه رشته های پیراپزشکی، دامپزشکی و زیست شناسی کاربردی است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر احمد مسعود/ترجمه:سمیرا امامی/سمانه سلطانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

از جمله تغییرات عمده در ویرایش هشتم کتاب، سازماندهی مجدد پاسخ های لنفوسیت T و زیر مجموعه های آن است. بعضی از عناوین شامل سلول های لنفوئیدی ذاتی، مسیر های تکاملی ماکروفاژ ها و سلول های دندریتیک، سایتوکاین ها، میانکنش لکوسیت-اندوتلیوم، گیرنده های آنتی ژنی و انتقال پیام در سلول های ایمنی، ایمونولوژی پوست، مخاط و تومور به طور قابل توجهی اصلاح شده است.