600000 480000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789645270184

اثر حاضر خلاصه و ترجمه ویراست سی ام "Harper's illustrated biochemistry" است. این کتاب تحت عنوان خلاصه بیوشیمی هارپر تدوین شده است زیرا حجم کتاب اصلی بسیار زیاد بوده و خیلی از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی نمی توانند کل کتاب را مطالعه کنند. در ویرایش پیش رو مباحث کاملا جدیدی مثل بیوشیمی پیری، بیوشیمی بالینی و بیوشیمی سرطان به کتاب اضافه شده است. این کتاب در برگیرنده ی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز دانشجویان بیوشیمی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، دامپزشکی و سایر رشته هاست.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر جواد محمد نژاد/دکتر سالار بختیاری/ترجمه:محمد رضا ناظم

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 272 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:آب و pH
__فصل2:اسید های آمینه و پپتید ها
__فصل3:پروتئین ها(تعیین ساختار اول)
__فصل4:پروتئین ها(مراتب بالاتر ساختاری)
__فصل5:پروتئین ها، میوگلوبین و هموگلوبین
__فصل6:آنزیم ها(مکانیسم عمل)
__فصل7:آنزیم ها(کینتیک)
__فصل8: آنزیم ها(تنظیم فعالیت)
__فصل9:بیوانرژتیک(نقش ATP)
__فصل10:اکسیداسیون زیستی
__فصل11:زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو
__فصل12:کربوهیدرات های دارای اهمیت فیزیولوژیک
__فصل13:چرخه اسید سیتریک(مسیر اصلی متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و آمینواسید)
__فصل14:گلیکولیز و اکسیداسیون پیروات
__فصل15:متابولیسم گلیکوژن
__فصل16:گلوکونئوژنز و کنترل قند خون
__فصل17:مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیر های متابولیسم هگزوز
__فصل18:لیپید های دارای اهمیت فیزیولوژیک
__فصل19:اکسیداسیون اسید های چرب(کتوژنز)
__فصل20:بیوسنتز اسید های چرب و ایکوزانوئید ها
__فصل21:متابولیسم آسیل گلیسرول ها و اسفنگولیپید ها
__فصل22:انتقال و ذخیره لیپید ها
__فصل23:سنتز، انتقال و دفع کلسترول
__فصل24:بیوسنتز اسید های آمینه ی غیر ضروری از نظر تغذیه ای
__فصل25:کاتابولیسم پروتئین ها و نیتروژن اسید های آمینه