2400000 1800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9781496345646

انتشارات اندیشه رفیع افست ویرایش دهم آناتومی بالینی اسنل را در کیفیت بسیار بالایی چاپ کرده است. آناتومی اسنل 2019بهترین منبع آموزشی آناتومی برای دانشجویان حوزه های علوم پزشکی با رویکرد بالینی است. کتاب آناتومی بالینی اسنل با رویکرد آناتومی موضعی تالیف شده و در چند دهه ی اخیر تبدیل به یک منبع بسیار ارزشمند در بسیاری از دانشکده های پزشکی دنیا شده است. در ویرایش جدید از حجم مطالب غیر ضروری کاسته شده و مطالب بالینی و جنین شناسی مرتبط افزوده شده است. کیفیت و کمیت تصاویر نیز بهبود یافته است.

نویسنده (ها):

Dr. LAWRENCE E. WINESKI PhD

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 150 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب هااین کتاب که از آن به خاطر متن شفاف و گویا، نظم بندی در ارائه مطالب، تصاویر واضح و تاکید بر کاربرد های بالینی تقدیر شده است، برای دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و پرستاری بسیار مناسب است زیرا دانشجویان را بصورت بنیادین با آناتومی بدن انسان آشنا می کند.
در ویرایش جدید:
*محتوا بروزرسانی شده و نتایج جدید ترین تحقیقات در آناتومی سطحی آناتومی بالینی و آناتومی رادیوگرافیک در کتاب ارائه شده است.
* هرفصل مورد مطالعه شروع شده و یادداشت های بالینی تحت عنوان "Clinical notes" به اهمیت بالینی اطلاعات آناتومیک توجه می کنند.
*یادداشت های رویان شناسی تحت عنوان "Embryology Notes" یادگیری و درک مباحث آناتومی تکاملی را تسهیل می کند.