4950000 3514000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 978-12-596-4403-0

Harrison's 20th - هاریسون 2018 بصورت چهارجلدی (دوره ای) که فقط جلد اول آماده تحویل می باشد.

نویسنده (ها):

آنتونی فاسی، Jameson , Fauci , Kasper, Longo, Hauser, Loscalzo

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از ۴۰ هزار تومان.

تخفیف

۲۰ در صد تخفیف برای تمامی کتاب ها

انتشارات اندیشه رفیع هاریسون 2018 را در چهار جلد بصورت دوره ای ارائه می دهد؛ که جلد اول آن آماده تحویل می باشد. سه جلد باقی مانده تا اواخر آبان ماه 1397 آماده تحویل می باشد.