• ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی (چاپ دوم 2011) خسروی

  علوم پایه پزشکی
  2450000 2082000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  4000000 3200000
 • کتاب جامع بیوشیمی (دکتر خلیلی)

  علوم پایه پزشکی
  1200000 1020000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • بیوشیمی استرایر 2019(جلد دوم) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • بیوشیمی استرایر 2019(جلد اول) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • QR مرجع خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

  علوم پایه پزشکی
  800000 640000
 • خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر 2017

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • بيوشيمي براي پرستار پاسالار

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000
 • بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز ۲۰۱۵ج1

  علوم پایه پزشکی
  1900000 1520000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018(تک جلدی)

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018ج2

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018 ج1

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • خلاصه بیوشیمی يونيک(UNIQUE)

  علوم پایه پزشکی
  700000 560000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2017جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  3000000 2400000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2017جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000

طبقه‌بندی