1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649870915

از ویژگی های کتاب حاضر توجه به نیاز دانشجوی پرستاری در زمینه ی مطالعه ی شیمی آلی و شیمی عمومی برای درک بهتر دانش بیوشیمی است.در این کتاب با استفاده از منابع معتبر شیمی در فصول اول تا سوم مفاهیم اولیه ی شیمی توضیح داده شده است. مولف در هنگام نگارش کتاب تلاش کرده که با زبانی ساده و با استفاده از تصاویر متعدد مفاهیم پیچیده ی بیوشیمی را توضیح دهد. "کتاب بیوشیمی برای پرستار" نه تنها برای دانشجویان پرستاری و مامایی قابل استفاده است بلکه برای بسیاری از رشته های پزشکی، پیراپزشکی و رشته های وابسته نیز کاربردی است.

نویسنده (ها):

سعیده حسینی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 170 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:ارتباط بیوشیمی و پزشکی
__فصل2: سلول
__فصل3:کربوهیدرات ها
__فصل4:چربی ها(لیپید ها)
__فصل5:اسید های آمینه، پپتید ها و پروتئین ها
__فصل6:آنزیم ها
__فصل7:پروتئین های ویژه
__فصل8:ویتامین ها
__فصل9:اسید های نوکلئیک
__فصل10:فسفریلاسیون اکسیداتیو
__فصل11:متابولیسم کربوهیدرات ها
__فصل12:متابولیسم چربی ها
__فصل13:متابولیسم پروتئین ها و اسید های آمینه
__فصل14:هورمون ها