2800000 2240000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649876818

اثر پیش رو جلد اول از ترجمه ویراست هشتم"Molecular Cell Biology by Harvey Lodish" است. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش یکی از معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است. کتاب لودیش به خوبی توانسته مرز های مشترک بیولوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر بکشاند بخصوص در مباحثی مانند غشا، انتقال پیام، حمل و نقل وزیکولی و اسکلت سلولی، سیستم عصبی و ایمنی این امر به خوبی هویداست. از ویژگی های دیگر این کتاب نگارش آن به زبان ساده است طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث سلولی و مولکولی پیدا کند. جلد اول حاوی فصول 1تا 12 و فصل دوم حاوی فصول 13 تا 24 است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر پروین پاسالار/ترجمه:دکتر جواد محمد نژاد/دکتر محمد پاژنگ/دکتر یعقوب پاژنگ/دکتر مهدی ایمانی/سمیه صادقی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 758 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده
__فصل2:ساختار های شیمیایی
__فصل3:ساختار و عملکرد پروتئین
__فصل4:کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها
__فصل5:مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی
__فصل6:تکنیک های ژنتیک مولکولی
__فصل7:ساختار غشاهای زیستی
__فصل8:ژن ها، ژنومیکس و کروموزوم ها
__فصل9:کنترل بیان ژن در سطح رونویسی
__فصل10:کنترل پس از رونویسی ژن
__فصل11:انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشا
__فصل12:انرژیتیک سلولی
/واژه یاب