2800000 2240000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789645789877

اثر پیش رو جلد دوم از ترجمه ویراست هشتم"Molecular Cell Biology by Harvey Lodish" است. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش یکی از معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است. کتاب لودیش به خوبی توانسته مرز های مشترک بیولوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر بکشاند بخصوص در مباحثی مانند غشا، انتقال پیام، حمل و نقل وزیکولی و اسکلت سلولی، سیستم عصبی و ایمنی این امر به خوبی هویداست. از ویژگی های دیگر این کتاب نگارش آن به زبان ساده است طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث سلولی و مولکولی پیدا کند. جلد اول حاوی فصول 1 تا 12 و جلد دوم حاوی فصول 13 تا 24 است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر پروین پاسالار/ترجمه:دکتر جواد محمد نژاد/دکتر محمد پاژنگ/دکتر یعقوب پاژنگ/دکتر مهدی ایمانی/معصومه علی پور

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 817 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل13:حرکت پروتئین ها به غشا ها و اندامک ها
__فصل14:حمل و نقل وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز
__فصل15:انتقام پیام و گیرنده های جفت شده با G پروتئین
__فصل16:مسیر های پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن
__فصل17:سازمان دهی و حرکت سلولیI(ریز رشته ها)
__فصل18:سازمان دهی و حرکت سلولیII(ریز لوله ها و رشته های حد واسط)
__فصل19:تنظیم چرخه سلول یوکاریوتی
__فصل20:یکپارچگی سلول ها در بافت ها
__فصل21:سلول های بنیادی، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی
__فصل22:سلول های سیستم عصبی
__فصل23:ایمنی شناسی
__فصل24:سرطان
/واژه نامه
/واژه یاب