• انگل شناسی پزشکی مارکل 2006

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ+تصاویر رنگی

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2017(باربارا بِیتز)

  پرستاری
  2900000 2320000
 • راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی 1(ابوالفضل ارجمند)

  علوم پایه پزشکی
  600000 480000
 • کتاب کامل ICU مارینو 2014

  اورژانس
  2800000 2240000
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • بهداشت حرفه ای

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • پرستار بیهوشی داروها (جلد سوم)

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن 2016

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • بیوشیمی استرایر 2015 ج1+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • ICD-10(دوره ی سه جلدی)

  اطلاعات عمومی
  9500000 7600000
 • بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد2

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • اطلس جیبی آناتومی بالینی مور 2015

  علوم پایه پزشکی
  800000 640000
 • آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 (جلد شومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  1600000 1360000
 • بیماری های کلیه و مجاری ادراری-مبانی طب داخلی سسیل2016

  پزشکی بالینی
  500000 400000

طبقه‌بندی