• انگل شناسی برای پرستار و رشته های پیراپزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • زبان انگلیسی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  پرستاری
  600000 480000
 • پرستاری کودکان:کودک بیمار (جلد 2)

  پرستاری و پیراپزشکی
  950000 760000
 • پرستاری کودکان: کودک سالم (جلد 1)

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 720000
 • راهنمای کاربردی تزریق فیلرهای پوستی

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU، CCU و دیالیز

  اورژانس
  800000 640000
 • بیماری های عفونی-مبانی طب داخلی سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • درسنامه جامع پرستاری (خلاصه دروس)

  پرستاری و پیراپزشکی
  2500000 2000000
 • درسنامه جامع پرستاری و پرستاری مراقبت های ویژه (بانک سئوالات)

  آزمون
  2800000 2240000
 • اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

  پرستاری
  700000 560000
 • درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1560000
 • درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1560000
 • اصول و فنون مراقبت ها(اورژانس های پیش بیمارستانی)

  اورژانس
  400000 320000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری -تناسلی

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000

طبقه‌بندی