• جراحی های شکمی مینگات(ج4)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج3)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 1

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • بیماری های گوارش و کبد-سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بیماری های ریه-سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بیماری های خون و سرطان-سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2016 (تک جلدی)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • مرجع خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون2016(QR )

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • فیزیولوژی پزشکی گایتون ج2(سپهری)2016

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • فیزیولوژی پزشکی گایتون ج1(سپهری)2016

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • تفسیر ECG

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج2)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج1)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • فیزیولوژی برای پرستاری و مامایی

  پرستاری و پیراپزشکی
  1100000 880000
 • ژنتیک پزشکی تامپسون

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • جنین شناسی مور با رویکرد بالینی(انسان در حال تکوین)

  علوم پایه پزشکی
  2400000 1920000

طبقه‌بندی