• تکنولوژی جراحی عمومی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • تکنولوژی جراحی چشم

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • تکنولوژی جراحی زنان

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2017

  علوم پایه پزشکی
  600000 480000
 • Medical Terminology 2021(ویرایش نهم)

  علوم پایه پزشکی
  1700000 1360000
 • آناتومی انسان چوراسیا(نوروآناتومی)ج4

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • آناتومی انسان چوراسیا (سروگردن) ج3

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی انسان چوراسیا (اندام)ج2

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی انسان چوراسیا (تنه)ج1

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • تنها کتاب EKG که نیاز دارید(2019)

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • درسنامه جامع مامایی(بانک سوالات)+phDبهداشت باروری

  آزمون
  3900000 3120000
 • درسنامه جامع مامایی(خلاصه دروس)

  آزمون
  2800000 2240000
 • پرستاری بهداشت فرد و خانواده2 (برگرفته از کتاب لنکستر)

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • پرستاری سلامت جامعه1(برگرفته از کتاب لنکستر)

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2021

  علوم پایه پزشکی
  800000 640000
 • باکتری شناسی واکر(عمومی-اختصاصی)

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000

طبقه‌بندی