• ایمنی شناسی ایوان رویت2013

  علوم پایه پزشکی
  450000 360000
 • پرستار بیهوشی(بیماری های شایع)ج1

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری(سر و گردن) جلد 3

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (تنه و شکم) جلد 2

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (اندام های فوقانی و تحتانی) جلد 1

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس

  علوم پایه پزشکی
  800000 640000
 • اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

  پرستاری
  1500000 1200000
 • الکتروکاردیوگرافی بالینی گلد برگر(یک رویکرد ساده)

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • KEY BOOK آزمون پیش کارورزی شهریور 1391

  آزمون
  500000 400000
 • بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • هندبوک معاینات بالینی باربارا بِیتز 2017

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  500000 400000
 • روش تحقیق پرستاری ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

  پرستاری و پیراپزشکی
  2900000 2320000
 • پرستاری مادران و نوزادان لیفر 2012

  پرستاری و پیراپزشکی
  2200000 1760000
 • بانک خون و طب انتقال خون سالی رادمن

  علوم آزمایشگاهی
  2500000 2000000
 • خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  پزشکی بالینی
  980000 784000

طبقه‌بندی