• بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز ۲۰۱۵ج2

  علوم پایه پزشکی
  1900000 1520000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  10000 8000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات قارچ شناسی پزشکی

  علوم پایه پزشکی
  950000 760000
 • بیماری های ناشی از آسیب های محیطی

  اورژانس
  500000 400000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات بهداشت عمومی (کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکتری)

  آزمون
  900000 720000
 • اصول کلی تزریقات در کودکان و بزرگسالان

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • سلول لوین

  علوم پایه پزشکی
  3600000 2880000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های محیطی)

  اورژانس
  400000 320000
 • مقدمه ای بر ایمونولوژی بنجامینی

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • تغذیه-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  180000 144000
 • بیماری های عفونی2(ویروس/قارچ/انگل)-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • طب کودک بدحال-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  250000 200000
 • بیماری های متابولیک-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  300000 240000
 • بیماری های غدد-مبانی طب کودکان نلسون 2016+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  250000 200000
 • KEY BOOKآزمون پیش کارورزی شهریور 1395

  آزمون
  500000 400000
 • KEY BOOKآزمون دستیاری فروردین 1391

  آزمون
  500000 400000

طبقه‌بندی